6 основних етапів SDLC

Всі речі (і не тільки) мають свій життєвий цикл, протягом якого змінюються, навчаються, розвиваються, вдосконалюються.

Програмне забезпечення також має свій життєвий цикл – SDLC.

SDLC (Software development lifecycle) – це процес, який використовується індустрією програмного забезпечення для проектування, розробки і тестування високоякісного програмного забезпечення.

SDLC націлений на виробництво ПЗ, яке відповідає очікуванням клієнтів або перевершує їх, в найкоротші терміни завершує роботу і оцінює витрати.

Цей процес складається з шести основних фаз.

Фази SDLC

1. Планування системи

Фаза планування – найбільш важливий і критичний крок у створенні успішної системи. На цьому етапі:

  • точно вирішується що саме потрібно зробити, розробити, які проблеми вирішити, які потреби закрити;
  • визначаються проблеми, цілі і ресурси (таких, як персонал і витрати);
  • вивчаються можливості альтернативних рішень шляхом зустрічей з клієнтами, постачальниками, консультантами та співробітниками;
  • вивчається, як зробити продукт краще, ніж у конкурентів.

Після аналізу цих даних буде три варіанти: розробити нову систему, покращити існуючу або залишити систему як є.

На цьому етапі надзвичайно важлива комунікація з замовником.

2. Аналіз системи

Необхідно визначити і задокументувати вимоги кінцевого користувача системи – в чому його очікування і як їх здійснити.

Крім того, для проекту робиться техніко-економічне обґрунтування, яке з'ясовує, чи є проект організаційно, економічно, соціально, технологічно здійсненним.

Дуже важливо підтримувати хороший рівень комунікації з замовниками, щоб переконатися, що у вас є чітке бачення кінцевого продукту і його функцій.

Адже скільки людей, стільки й думок, важливо дійти до спільного знаменника.

3. Дизайн системи

Фаза дизайну настає після того, коли досягнуто хорошого розуміння вимог споживача і ви точно знаєте, що саме треба втілити.

Ця фаза визначає елементи системи, компоненти, рівень безпеки, модулі, архітектуру, різні інтерфейси і типи даних, якими оперує система. Дизайн системи в загальних рисах може бути зроблений ручкою на листку паперу – він визначає, як система буде виглядати і як функціонувати.

Потім робиться розширений, детальний дизайн, з урахуванням всіх функціональних і технічних вимог, як логічно, так і фізично.

4. Розробка, впровадження і розгортання

Ця фаза йде після повного розуміння системних вимог і специфікацій. Це і є власне процес розробки системи, коли її дизайн вже повністю завершено. В життєвому циклі розробки системи саме тут пишеться код, а також фаза впровадження може включати в себе конфігурацію і налаштування під певні вимоги і функції. На цій стадії система готова до установки у замовника, до запуску в робочий режим. Можливо, кінцевим користувачам буде потрібний тренінг, щоб вони освоїлися з системою і знали, як її використовувати.

Фаза впровадження може бути дуже довгою – це залежить від складності системи.

5. Дослідна експлуатація та інтеграція

Тут відбувається об'єднання різних компонентів і підсистем в єдину цілісну систему. В систему подаються різні вхідні дані і аналіз виходу, поведінки і функціонування.

Тестування стає все важливішим для задоволення споживача, при цьому воно не вимагає знань коду, конфігурації обладнання чи дизайну.

Тестування може виконуватися справжніми користувачами або спеціальною командою співробітників. Воно може бути систематичним і автоматизованим, з тим, щоб упевнитися, що актуальні результати роботи системи збігаються з передбаченими і бажаними

6. Підтримка системи

На цій фазі здійснюється періодична технічна підтримка системи, щоб переконатися, що вона не застаріла.

Сюди входить:

  • заміна старого обладнання і постійна оцінка продуктивності
  • здійснюються апдейти певних компонентів, щоб упевнитися, що система відповідає потрібним стандартам і новітнім технологіям, і не схильна до загроз безпеки.

Це шість основних стадій життєвого циклу розробки системи, і вони повторюються для кожного проекту.

Курси та події

Публікації

Відео