Публічний договір про надання одноразової освітньої послуги

Будь ласка, уважно прочитайте текст цього Договору про надання одноразової освітньої послуги перед прийняттям його умов. Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-якими умовами чи положеннями, викладеними нижче, будь ласка, не вчиняйте жодних дій, що вважаються прийняттям умов цього Договору.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КУЕЙРОК», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України за адресою: 79008, Львівська обл., місто Львів, площа Соборна, будинок 14, офіс 20, ідентифікаційний код юридичної особи – 43879487, опубліковує цей Договір про надання одноразової освітньої послуги (надалі – «Договір»), що у відповідності та у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України є публічним договором, а також у відповідності та у розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у відповідності до якого:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КУЕЙРОК», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України за адресою: 79008, Львівська обл., місто Львів, площа Соборна, будинок 14, офіс 20, ідентифікаційний код юридичної особи – 43879487 (надалі – «QAGroup») з однієї сторони

та

Фізична особа або фізична особа-підприємець, що бажає отримати одноразову освітню послугу (надалі – «Клієнт»), з другої сторони,

які надалі разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

беручи до уваги, що цей Договір є публічним договором приєднання, і приймаючи умови цього Договору Клієнт погоджується з умовами надання послуги та здійснення оплати,

уклали цей Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Веб-сайт QAGroup – веб-сайт QAGroup, що знаходиться за адресою: https://qagroup.org

1.2. Конфіденційна інформація – інформація, яку QAGroup чи треті особи, залучені QAGroup, надають Клієнту в усній, письмовій чи графічній формі, що може стосуватися ведення бізнесу, фінансів, клієнтів, постачальників, чи інших сфер діяльності або продуктів QAGroup чи третіх осіб, залучених QAGroup, та визначають як конфіденційну.

1.3. Матеріали QAGroup – інформація, яку QAGroup надає Клієнту для супроводу вебінару, воркшопу, іншого виду лекційного чи практичного заняття, що проводиться в рамках надання одноразової освітньої послуги за цим Договором, у письмовій або електронній формі.

1.4. Оплата – платіж (платежі) здійснений (-і) Клієнтом на користь QAGroup за надання одноразової освітньої послуги.

1.5. Подія - вебінар, воркшоп, інший вид лекційного чи практичного онлайн заняття, що проводиться QAGroup та/або третіми особами, залученими QAGroup, у рамках надання послуги за цим Договором.

1.6. Права інтелектуальної власності – авторські права, права на бази даних або щодо них, права, що випливають з патентів, суміжні права, не зареєстровані та зареєстровані промислові зразки, торгові марки, права на конфіденційну інформацію або щодо неї, інші права інтелектуальної власності, як зареєстровані, так і не зареєстровані, на території всього світу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором QAGroup зобов’язується надати Клієнту одноразову освітню послугу, як визначено у п. 2.2 цього Договору, (надалі – «Послугу») а Клієнт зобов’язується оплатити надану Послугу, на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.

2.2. Одноразовою освітньою послугою вважається проведення Події QAGroup та/або третіми особами, залученими QAGroup, онлайн шляхом здійснення онлайн-трансляції та надання Клієнту доступу до онлайн-трансляції, за умови здійснення оплати.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Опис Події, дата та час її проведення, інформація про мову проведення, доступність запису Події, інформація про вартість Події чи її безоплатність, спікерів та тривалість Події, знаходяться у вільному доступі на веб-сторінці відповідної Події на веб-сайті QAGroup.

3.1.1. QAGroup надсилає Клієнту посилання на онлайн-трансляцію або запрошення або інструкцію на електронну пошту Клієнта в день проведення Події, але не пізніше 1 (одного) календарного дня до проведення Події та за умови успішного здійснення оплати.

3.2. QAGroup та/або треті особи, залучені QAGroup, надають Послугу з належною професійною компетентністю та добросовісністю та у відповідності до опису кожної Події.

3.3. Перелік актуальних Подій доступний за відповідним посиланням на веб-сайті QAGroup та може оновлюватися на розсуд QAGroup. QAGroup залишає за собою право змінювати чи відкликати будь-яку Подію, доступну на веб-сайті QAGroup, без попередження Клієнта.

3.4. Клієнт самостійно несе відповідальність за вибір Події та її відповідність рівню підготовки, знань, навичок та практичного досвіду Клієнта. QAGroup виключно подає Клієнту інформацію на тематику Події та не несе відповідальності за ступінь сприйняття, розуміння та засвоєння цієї інформації Клієнтом. QAGroup не надає жодних гарантій того, що Клієнт отримає конкретний результат, професійну кваліфікацію чи можливість працевлаштування внаслідок надання Послуги QAGroup.

3.5. Під час надання Послуги за цим Договором Сторони дотримуються таких правил поведінки:

3.5.1. Сторони дотримуються найвищих етичних стандартів поведінки, професійних стандартів, принципів добропорядності, з повагою ставляться до іншої Сторони та студентів, що беруть участь у Події, у разі виникнення конфліктних ситуацій - врегульовують їх на засадах поваги та толерантності, вільно висловлюють свої погляди й переконання, якщо вони не зачіпають аналогічного права інших і не принижують їх людської гідності.

3.5.2. Сторони не можуть вживати нецензурну лексику під час проведення Події, з’являтись на Події у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, провокувати іншу Сторону чи студентів, що беруть участь у Події, на створення конфліктних ситуацій.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ЗМІНИ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається укладеним та починає діяти після прийняття Клієнтом умов цього Договору.

4.1.1. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Клієнтом від QAGroup підтвердження замовлення в електронному вигляді

4.2. Прийняття Клієнтом умов цього Договору (акцепт оферти) у порядку, передбаченому п. 4.1.1 цього Договору, є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору.

4.3. У разі проведення платної Події, QAGroup надсилає Клієнту документ, що підтверджує успішну оплату, на електронну пошту або за контактним номером протягом 1 (одного) робочого дня з дня здійснення оплати.

4.4. QAGroup має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, шляхом опублікування зміненої редакцій Договору на веб-сайті QAGroup.

4.4.1. Змінена редакція Договору набирає чинності з моменту її опублікування на веб-сайті QAGroup.

4.4.2. QAGroup не має обов’язку повідомляти Клієнта про опублікування зміненої редакції Договору.

4.4.3. Змінена редакція Договору не застосовується щодо надання Послуги Клієнту, який прийняв умови цього Договору у порядку, передбаченому п. 4.1.1 цього Договору, до моменту опублікування зміненої редакції Договору на веб-сайті QAGroup.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна Договору визначається як загальна сума вартості Послуг, що оплачуються Клієнтом відповідно до умов цього Договору.

5.2. Вартість кожної Послуги визначається QAGroup самостійно та вказується в описі відповідної Події на веб-сайті QAGroup.

5.3. Клієнт здійснює попередню оплату за Послугу шляхом миттєвої оплати за допомогою відповідної платіжної системи із якою співпрацює QAGroup та посилання на яку міститься в описі Події. Для здійснення попередньої оплати Клієнт переходить за гіперпосиланням «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик», заповнює реєстраційну форму та дотримується подальших інструкцій платформи щодо оплати.

5.5. Оплата здійснюється у національній валюті України – «гривні» шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок QAGroup за допомогою платіжної системи.

5.6. Оплата вважається здійсненою у разі надходження грошових коштів на банківський рахунок QAGroup та надсилання Клієнту документу, що підтверджує здійснення оплати у порядку, передбаченому п. 4.3 цього Договору.

5.7. У разі невідвідування Клієнтом Події, що оплачена у рамках надання Послуг за цим Договором, з причин, що залежать від Клієнта, або у разі розірвання Договору з ініціативи Клієнта у порядку, передбаченому п. 6.4 Договору, сума сплачених коштів Клієнту не повертається.

5.8. У випадку, якщо Подія, що оплачена у рамках надання Послуг за цим Договором, не відбулася з причин, що залежать від QAGroup чи третіх осіб залучених QAGroup, QAGroup зобов’язується запропонувати Клієнту один із наступних варіантів подальших дій QAGroup:

5.8.1. у разі перенесення Події - повідомити учасників, що зареєструвалися для участі у Події, про нову дату її проведення, через електронну пошту або за контактним номером телефону, залежно від виду зворотного зв’язку, обраного при заповненні реєстраційної форми;

5.8.2. повернути Клієнту суму сплачених коштів за банківськими реквізитами, вказаними Клієнтом;

5.8.3. надати Клієнту можливість обрати іншу Подію з доступних на веб-сайті QAGroup, з проведенням відповідного перерахунку вартості обраної Події.

5.9. У випадку, якщо Подія, що оплачена у рамках надання Послуг за цим Договором, не відбулася з причин, що не залежать від QAGroup чи третіх осіб, залучених QAGroup, QAGroup має право не повертати Клієнту суму сплачених коштів.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати прийняття Клієнтом його умов у порядку, передбаченому п. 4.1.1 Договору, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

6.2. Дія цього Договору автоматично припиняється після закінчення проведення Події.

6.3. QAGroup може в односторонньому порядку припинити надання Послуг Клієнту за цим Договором у разі неможливості проведення Події, з урахуванням положень п.п. 5.8-5.9 цього Договору.

6.4. Клієнт може в односторонньому порядку розірвати Договір, попередивши Виконавця про розірвання цього Договору шляхом надсилання листа на електронну пошту QAGroup, вказану у реквізитах, з урахуванням положень п. 5.7 цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням положень цього Договору.

7.2. У випадку порушення Клієнтом прав інтелектуальної власності QAGroup, як передбачено п. 8.2 цього Договору, Клієнт відшкодовує шкоду, завдану QAGroup таким порушенням, у повному обсязі.

7.3. У випадку систематичного порушення Клієнтом правил поведінки, передбачених п. 3.5 Договору, Клієнта може бути виключено з онлайн-трансляції Події та заборонено доступ до матеріалів Події без можливості повернення коштів, якщо такі були сплачені Клієнтом.

7.3.1. Систематичним порушенням Клієнтом правил поведінки вважається вчинення ним дій, передбачених п. 3.5.2 цього Договору 3 (три) і більше рази протягом Події.

7.4. Жодна Сторона не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо така Сторона доведе, що таке невиконання або неналежне виконання сталося не з її вини.

7.5. Жодна Сторона не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Дія тої чи іншої обставини непереборної сили (форс-мажорної обставини) підтверджується у встановленому чинним законодавством України та/або міжнародними договорами (угодами), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Усі права інтелектуальної власності, зокрема, але не виключно авторські права на матеріали QAGroup, виступи третіх осіб, залучених QAGroup для надання Послуги, є інтелектуальною власністю QAGroup, незалежно від того чи пристосовані, написані або налаштовані такі матеріали QAGroup та виступи для проведення Події.

8.2. Клієнт не має права, якщо інше не передбачено умовами надання Послуги:

8.2.1. копіювати, модифікувати, повторно публікувати, видавати суб-ліцензії, продавати, завантажувати, транслювати, публікувати, передавати або розповсюджувати матеріали та виступи без попереднього письмового дозволу QAGroup;

8.2.2. здійснювати аудіо- чи відеозапис Події будь-яким способом та на будь-які засоби;

8.2.3. використовувати матеріали QAGroup чи виступи третіх осіб, залучених QAGroup для надання Послуги, для проведення будь-якого курсу, вебінару, воркшопу, іншого виду лекційного чи практичного заняття або надавати такі матеріали третім особам для проведення будь-якого курсу, вебінару, воркшопу, іншого виду лекційного чи практичного заняття;

8.2.4. видаляти будь-які позначення про авторське право або інші позначення QAGroup з матеріалів QAGroup;

8.2.5. копіювати, модифікувати, адаптувати, об’єднувати версії, перекладати, декомпілювати (за винятком випадків, передбачених законом) будь-яке програмне забезпечення, що використовується для проведення Події.

8.3. QAGroup надає обмежену невиключну та таку, що не може бути передана іншим особам, ліцензію на використання матеріалів QAGroup та програмного забезпечення, що використовується для проведення Події, виключно у рамках надання Послуги за цим Договором.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ і ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Клієнт забезпечує збереження конфіденційності всієї інформації (в тому числі комерційної та банківської таємниці) та документації, отриманої від QAGroup усно чи письмово у зв’язку із наданням Послуги за цим Договором.

9.2. Клієнт забезпечує належне збереження такої інформації і документації та її захист від крадіжки, псування, втрати або несанкціонованого доступу, та запобігатиме передачі або іншому розкриттю такої інформації або документації будь-якій третій особі, за винятком випадків, коли такі передача або розкриття письмово дозволені QAGroup, або здійснюються органами влади (включаючи органи підтримання правопорядку) згідно з вимогами чинного законодавства України.

9.3. Зобов’язання за цими пунктами не поширюються на інформацію, що на час її отримання була загальновідомою або стала загальновідомою не з вини Клієнта або QAGroup.

9.4. Надаючи свої персональні дані на сайті https://qagroup.org при реєстрації або оформленні Замовлення, Клієнт надає QAGroup свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

9.5. QAGroup зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію. Не вважається порушенням надання QAGroup інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з QAGroup, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Клієнтом, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.6. Клієнт несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. QAGroup не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Клієнта або невідповідністю її дійсності.

10. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Будь-які спори, суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

10.3. Будь-які спори, суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, яку Сторонам не вдається врегулювати шляхом переговорів, підлягає передачі на остаточне вирішення судовими органами України у відповідності до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. З метою ефективного надання Послуги за цим Договором QAGroup на договірній основі може залучати третіх осіб.

11.2. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане будь-яким судом чи компетентним органом нечинним, незаконним чи таким, що не має юридичного значення, вважається що таке положення не є частиною Договору і цей факт не впливає на правочинність решти положень цього Договору. Недійсні положення замінюються або доповнюються дійсними та чинними положеннями, що найточніше відповідають економічним цілям цього Договору.

11.3. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними і Клієнт погоджується з ними.

11.4. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Договору (акцепт оферти) у порядку, передбаченому п. 4.1.1 цього Договору, є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору. Клієнт гарантує, що в момент прийняття умов цього Договору, він розуміє значення своїх дій, може керувати ними та діє за власним бажанням, без будь-якого примусу. Клієнт гарантує, що в момент прийняття умов цього Договору він не акцептує (приймає) цей Договір під впливом тяжкої обставини, обману, насильства тощо, він розуміє правову природу та характер цього Договору, термінологію, що використана у цьому Договорі, розуміє характер та обсяг Послуги, що надається у відповідності до цього Договору тощо.

11.5. Приймаючи умови цього Договору у порядку, передбаченому п. 4.1.1 цього Договору, Клієнт відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», надає QAGroup однозначну та беззастережну згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі та будь-яких інших додатках до нього з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку тощо.

12. РЕКВІЗИТИ QAGROUP

ТОВ «КУЕЙРОК»

79008, Львівська обл., місто Львів, площа Соборна, будинок 14, офіс 20

ідентифікаційний код юридичної особи – 43879487

info@qagroup.com.ua

(099) 376 65 05

Редакція Договору від 01 лютого 2021 року