Що таке Risk based testing?

Мітки: QA Management QA Tools

Risk based testing — це тестування проекту з увагою на ризики.
Risk based testing — використовує ризики як метод для визначення пріоритетності та виокремлення певних тестів у процесі тест дизайну.

Логіка Тест Дизайну

Виходячи із того, що Ризик — це ймовірність виникнення небажаного результату. І цей результат пов’язаний з впливом. Тестування на основі ризику передбачає в першу чергу тестування функціональностей, які мають найбільший вплив та ймовірність збою. І у найбільш критичних місцях.

Risk-based testing включає аналіз та вимірювання метрик у цих критичних місцях

Також може включати використання аналітичних інструментів, які не зовсім належать до компетенції QA, проте допомагають нам обрати нам більш ефективні тести.

Коли недостатньо часу для тестування всіх функціональних можливостей, ми таким самим чином ПРІОРИТЕЗУЄМО.

Головна ЛОГІКА => зменшити загальний ризик. Зменшити ймовірність виникнення дефектів, особливо багів з високим впливом на систему, які можуть вплинути максимально болісно на неї.

Risk-based testing слід розпочинати на початку проекту та використовувати ці знання у тест-плані.

Мета тестування означає зробити проект не абсолютно безризиковим проектом.

А провести тестування за найкращими методологіями управління ризиками для досягнення результату проекту, який співвідносить ризики з якістю, особливостями, бюджетом та графіком.

Як провести Risk-based testing ? Відповідь: дуже просто!

  • Складіть пріоритетний перелік ризиків.
  • Проведіть тестування, яке вивчає кожен ризик.
  • По мірі “випаровування” ризиків і появи нових, спрямовуйте свої тестові зусилля, щоб фокусуватися на поточному скоупі.

Курси та події

Публікації

Відео