235 питань для технічного інтерв'ю на позицію QA

QA Questions: питання, на які має відповісти тестувальник

Ми зібрали список питань, відповіді на які вже точно знають наші випускники Практичного курсу тестування з працевлаштуванням.

copy_copy_copy_copy_copy_dyzajn_bez_nazvy.300x0.jpeg.pagespeed.ce.bsvFsiH2bu.jpg

Це база, про яку запитують на співбесідах, про яку має знати кожен тестувальник.

І саме на курсі викладачі дають відповіді на всі ці питання.

Отож, вперед!

 1. Загальні питання! Що таке тестування програмного забезпечення?
 2. Які завдання тестувальника?
 3. Які документи які НЕ створює QA?
 4. Скільки є принципів тестування?
 5. Коли завершується тестування?
 6. Що таке якість?
 7. Що таке симулятор?
 8. Що таке емулятор?

 9. Waterfall! Яка найбільш характерна особливість моделі Waterfall?
 10. Який етап Waterfall є останнім?
 11. На якому етапі при Waterfall приступають до тестування?
 12. В яких сферах розробки програмного забезпечення найкраще підходить Waterfall?
 13. V-model! Чи правильне твердження, що V-model – це розширена версія Waterfall, яка дозволяє об'єднати етап розробки з паралельним тестуванням?
 14. При використанні V-model на кожному з етапів розробки паралельно проводиться етап тестування?
 15. Що таке валідація?

 16. Spiral model! Що таке спіральна модель розробки ПЗ?
 17. Який етап розробки при спіральній моделі на вашу думку є найбільш важливим?
 18. Agile! Що таке Agile?
 19. Які основні цінності в Agile?
 20. Scrum! Що таке Scrum ?
 21. Які є ролі в Scrum ?
 22. На якій з цих церемоній Scrum команда опрацьовує інформацію отриману в попередньому спринті, щоб уникнути помилок у наступних спринтах?
 23. На якій церемонії Scrum команда демонструє доступну версію продукту, а власник продукту оголошує, які елементи завершені, а які ні?
 24. На якій церемонії власник продукту позиціонує ціль і обговорює пункти з високим пріоритетом, а команда оцінює обсяги роботи, щоб завершити заплановане протягом наступного спринту?
 25. Яка найпоширеніша тривалість Sprint-а в Scrum?
 26. Чи може QA бути Scrum master-oм?
 27. Хто такий QA інженер?
 28. Хто такий QC інженер?
 29. Хто формує список задач на sprint backlog?

 30. Kanban! Що таке Kanban?
 31. Чи правильні твердження, що Kanban не передбачає обмеження задач за кількістю і тривалістю, як це робить Scrum. Kanban базується не на спринтах і необхідності створювати певний інкремент в ході кожної ітерації, він забезпечує можливість зміни поточних завдань в будь-який момент?

 32. Requirements! Що таке вимога?
 33. Що таке SRS?
 34. Типи solution requirements бувають функціональні та не функціональні?
 35. Що описує функціональна вимога?
 36. Які види не функціональних вимог ви знаєте?
 37. Що таке UI?
 38. Як називаються вимоги, які відповідають за зручність користування системою?
 39. Як називаються вимоги, які відповідають за продуктивність системи?
 40. Як називаються вимоги, які відповідають за збереження даних в системі та уникнення несанкціонованого доступу до системи?
 41. Як називаються вимоги, які описують апаратні та програмні середовища, на яких система може бути розгорнута?
 42. Що таке Use case?
 43. Що таке User story?
 44. На які три питання повинна відповідати правильно сформована user story?
 45. Для чого використовуються acceptance criteria?
 46. Що таке Mind Map?
 47. RTM! Що таке Requirement Traceability Matrix?
 48. Для чого використовують RTM (Requirement Traceability Matrix)?
 49. Functional testing / Non functional testing! Що таке функціональне тестування?
 50. Яка основна ціль функціонального тестування?
 51. Які види нефункціонального тестування ви знаєте?
 52. До якого виду нефункціонального тестування належить Stress testing?
 53. Які види тестування пов'язаних зі змінами ви знаєте?
 54. Яке тестування відбувається швидше Smoke чи Sanity?
 55. Коли ми здійснюємо Retesting
 56. Що таке Regression testing?

 57. Test case! Що таке Test case?
 58. Скільки опцій можна вибрати через radiobutton?
 59. Які є позитивні / негативні тест кейси
 60. Що таке негативне тестування?
 61. Яке тестування важливіше для системи позитивне чи негативне?
 62. Яка техніка тест дизайну найкраще підійде для написання негативних тестів?
 63. Що належить до статусів тест кейсу?
 64. Який статус поставити тест кейсу, якщо його неможливо пройти через інший баг?
 65. Який повинен бути статус у тест кейсу якщо його неможливо пройти через зміну вимог?
 66. Checklist! Що таке Checklist?
 67. Яка основна причина, чому на проектах часто використовують чеклісти замість тест кейсів ?

 68. TestRail! Яка з програм застосовується для тест-менеджменту?
 69. Міра, яка дозволяє отримати числове значення деяких властивостей ПЗ, відображає оперативну інформацію про його поточний стан?

 70. Bugs! Що таке Bug?
 71. Що таке Bug report?
 72. Які структурні елементи баг репорту характерні тільки для нього?
 73. На які 3 питання повинен відповідати Title багу?
 74. Що таке Feature?
 75. Подія, в якій компонент або система не виконує необхідну функцію у визначених межах?
 76. Як називається людська дія, що дає неправильний результат?
 77. Як називається неправильний крок, процес або визначення даних у програмному продукті?
 78. Який статус присвоюється багу при його створенні?
 79. Який статус присвоюється багу, якщо після ретесту він відтворюється в наступних версіях продукту?
 80. З яким статусом баг закривають без його виправлення?
 81. Що таке Severity?
 82. Визначте пріоритет і серйозність для "Орфографічні помилки, які трапляються в логотипі компанії на титульній сторінці"""
 83. Визначте пріоритет і серйозність для "Помилка, яка виникає у функціональних можливостях програми та не дозволяє користувачеві користуватися системою, натискаючи на посилання, яке рідко використовується".
 84. Визначте пріоритет і серйозність для "Будь-яких правописних помилок, які є в абзаці будь-якої статті"
 85. Визначте пріоритет та серйозність для "Помилка, яка виникає у базовому функціоналі програми та не дозволяє користувачеві використовувати нею"
 86. STLC! Що таке STLC?
 87. Який з цих документів містить інформацію з оцінкою ризиків та варіантами їх вирішення?
 88. В якому з цих документів міститься інформація з обсягом робіт, які необхідно виконати при тестуванні?
 89. Рівні тестування! Скільки існує рівнів тестування?
 90. На якому рівні тестування розробники проводять тести самостійно?
 91. Як називається тестування кожного окремого компонента системи, щоб перевірити його працездатність правильно?
 92. Як називається тестування кількох компонентів системи, щоб перевірити, що вони правильно взаємодіють між собою?
 93. Який вид acceptance testing виконується інженерами з тестування всередині організації, що розробила продукт?
 94. Який вид Acceptance testing виконується бізнес-користувачами системи (компанією замовником)?
 95. Який вид Acceptance testing виконується кінцевими користувачами системи?
 96. JIRA! Що таке Jira?
 97. Яка з цих технік тест дизайну не базується на знаннях специфікації до проекту?
 98. Яка з цих технік тест дизайну базується на власному досвіді і знаннях?
 99. Визначте еквівалентні класи для поля пароль, якщо кількість символів повинна бути не менше 6 і не більше 12?
 100. Визначте граничні значення для поля пароль, якщо кількість символів повинна бути не менше 6 і не більше 12?
 101. Яку техніку тест дизайну ми застосовуємо в першу чергу, коли проводимо негативне тестування?
 102. Яка техніка найкраще підійде для тестування вже готового продукту, якщо відсутні вимоги?
 103. Яку техніку краще застосувати для тестування різних полів введення даних?

 104. SQL! Що таке база даних?
 105. Що таке реляційні бази даних?
 106. Як таблиці в реляційних базах даних пов'язані між собою?
 107. Який з цих типів даних відноситься до Numeric?
 108. Який з цих типів даних відноситься до String?
 109. Скільки символів ми можемо ввести в колонку таблиці з параметром warchar (50)?
 110. Чи можуть дані в реляційних базах даних повторюватись в різних таблицях?
 111. Чи можуть колонки в реляційних базах даних мати однакове ім'я?
 112. Що таке ключі?
 113. 2 головні особливості якого ключа Not Null, Unique?
 114. Що таке Foreign key?
 115. Чи може значення стовпчика, в якому є Foreign key, бути NULL?
 116. Чи можуть дані в колонці Foreign key повторюватись?
 117. Для чого використовують індекси в базах даних?
 118. В яких таблицях краще використовувати індекси?
 119. Яке обмеження MySQL не дозволяє вставити повторне значення у стовпець?
 120. Яке обмеження означає, що кожен стовпець повинен містити значення (включаючи NULL)
 121. Для чого потрібна EER діаграма?
 122. Яка група SQL операторів використовується для визначення структури бази даних?
 123. Яка група SQL операторів використовується для занесення, оновлення, видалення та вибірки даних з бази?
 124. Яка група SQL операторів, які переважно стосуються прав, дозволів та інших елементів керування системою баз даних?
 125. Які з цих операторів належать до DDL?
 126. Які з цих операторів належать до DML?
 127. Які з цих операторів належать до TCL?
 128. Чи правильне твердження що NULL - це спеціальний маркер і ключове слово в SQL, що вказує на те, що щось не має значення ?
 129. Чи правильний порядок написання операторів SQL запиту: 1) SELECT; 2) DISTINCT; 3) FROM; 4) JOIN ON; 5) WHERE; 6) GROUP BY; 7) HAVING; 8) ORDER BY; 9) LIMIT
 130. Як вибрати всі колонки з таблиці "users"?
 131. Який з цих операторів повертає рядки, коли є хоча б один збіг в обох таблицях?
 132. Який з цих операторів повертає всі рядки, що збіглися в двох таблицях та рядки з лівої таблиці, навіть якщо немає збігів в таблиці справа?
 133. Який з цих операторів повертає всі рядки з двох таблиць?
 134. Яким чином поєднуються таблиці оператором JOIN?
 135. Чи можна використовувати в одному запиті з оператором WHERE оператори OR і AND?
 136. Яка послідовність операторів AND та OR?
 137. Що робить оператор AND?
 138. Що таке агрегатні функції?
 139. Який з цих математичних операторів перевіряє чи значення двох оперантів рівні чи ні, якщо так, то умова стає істинною?
 140. Який з цих математичних операторів перевіряє чи значення двох оперантів рівні чи ні, якщо значення не рівні, то умова стає істинною?
 141. Який з цих математичних операторів перевіряє, якщо значення лівого операнта більше або ж рівне значенню правого операнта, якщо так, то умова стає істинною?
 142. Який оператор потрібно застосувати, якщо нам потрібно вибрати значення id від 6 до 9?
 143. За допомогою якого оператора можна посортувати вибірку по спаданню?
 144. Яка агрегатна функція повертає кількість рядків отриманих із унікальних значень?
 145. Яка агрегатна функція повертає кількість рядків, що повернув запит?
 146. Яка агрегатна функція повертає середнє значення по аргументу?
 147. Для чого використовують оператор GROUP BY?
 148. Для чого використовують оператор HAVING?
 149. Чи вірне значення що HAVING застосовується до груп в цілому, в той час, як WHERE застосовується до окремих рядків?
 150. Чи може оператор HAVING поводитися як оператор WHERE?

 151. API! Що таке API?
 152. Які програми для тестування API ви знаєте?
 153. Який з параметрів не формує request запит?
 154. Що підлягає тестуванню в API?
 155. Чи правильно вказані методи API GET, POST, PUT, DELETE?
 156. Який з цих методів API просить сервер створити новий ресурс?
 157. Який з цих методів API просить сервер оновити/замінити наявний ресурс?
 158. Який з цих методів API просить сервер отримати ресурс?
 159. Що ми вносимо в body коли виконуємо метод GET?
 160. Для чого потрібен Usertoken?
 161. В якому форматі можна сформувати request і отримати responce?
 162. Яка структура формату JSON?
 163. Які групи статус-кодів відповідають за помилки клієнта?
 164. Які групи статус-кодів відповідають за помилки сервера?
 165. Які групи статус-кодів відповідають за успішні операції?
 166. Який статус код означає що запит відбувся успішно?
 167. Який статус код відображається коли сервер не може знайти ресурс по запиту?
 168. Який статус код означає внутрішню помилку сервера?
 169. Виберіть приклад статичної змінної?
 170. Для чого використовують Snippets в Postman?
 171. Що виконується швидше Responce чи test в Postman?

 172. Performance! Performance testing це?
 173. Який з цих видів тестувань належать до performance testing?
 174. Як називається вид тестування, який визначає продуктивність системи в реальних умовах?
 175. Як називається вид тестування, що визначає межу, під час якої відбувається навантаження системи або програмного чи апаратного забезпечення?
 176. Які програми для тестування Performance ви знаєте?
 177. Чи є Jmeter open source додатком?
 178. Щоб створити план тестування продуктивності в JMeter потрібно?
 179. Що таке Thread Group?
 180. Що таке Ramp-up period?
 181. Що таке Loop count?
 182. Який Listener потрібно додати, щоб бачити responce запитів ?
 183. Для чого використовують HTTP Request Defaults?
 184. Чи можливо параметри request запиту передати в стрічку шляху запиту?
 185. Що потрібно скопіювати з devtools в body запиту, щоб виконати API метод?
 186. Для чого потрібен HTTP Header Manager?
 187. Для чого потрібно вводити в HTTP Header Manager параметр content-type?
 188. Що таке constant timer?
 189. Що ми можемо перевіряти в responce assertion?
 190. Для чого потрібен JSON Extractor?
 191. Що потрібно ввести в шлях в JSON Extractor, щоб знайти потрібне значення і записати його в змінну?
 192. Що потрібно додати, щоб переконатися, що змінні записуються правильно?
 193. Куди потрібно додати змінну token, якщо потрібно виконати API метод, який вимагає авторизованого користувача?
 194. Для чого використовують Ultimate thread group?
 195. Яку дію слід виконувати JMeter, коли юзер з тред групи ловить помилку під час лоад тестування для якіснішої звітності?
 196. Яку дію слід виконувати JMeter, коли юзер з тред групи ловить помилку під час stress тестування ?
 197. Як називається час, за який кількість юзерів з ультімейт тред групи має досягнути свого максимуму?
 198. Як називається параметр, який визначає початок роботи групи юзерів?
 199. Як називається час, за який група потоків юзерів буде дорівнювати 0?
 200. Для чого використовують Recorder в JMeter?

 201. Project management! Чи правильні такі твердження:
 202. проект – це тимчасове починання з початком і кінцем? Він створює унікальний продукт, послугу чи результат (тому проекти є тимчасовими і закриваються після завершення роботи, яку вони були поставлені на виконання).
 203. Проекти повинні бути такими: 1) З унікальним результатом; 2) Тимчасового характеру; 3) Поступова розробка
 204. Основні причини завершення проекту: 1) Заплановані цілі, результати досягнуті; 2) Проект пройшов остаточне прийняття від замовника;
 205. Що належить до проектних обмежень?
 206. Чи правильно розташовані фази життєвого циклу проекту: 1) Planning 2) Executing 3) Initiation 4) Monitoring/controlling 5) Closure
 207. Які з цих рис характерні для Predictive Development Cycle?
 208. Які з цих рис характерні для Adaptive Development Cycle?
 209. В чому полягає успішність проекту з точки зору замовника?
 210. Будь-які люди чи організації, на інтереси яких може вплинути позитивний чи негативний вплив проекту чи продукту проекту – це...?
 211. Особа, призначена виконавчою організацією для керівництва командою, відповідальною за досягнення цілей проекту це...?
 212. Для якої цінової моделі найкраще підходить методологія розробки по waterfall?
 213. При якій ціновій моделі йде погодинна оплата праці?
 214. При якій ціновій моделі найнижчі ризики для замовника і відсутня потреба в нагляді (supervision)?
 215. Яка цінова модель вважається найдорожчою для замовника?
 216. Декомпозиція проекту означає розбиття обсягу проекту на частини, які можна керувати. Це дозволяє керівникам успішно контролювати та виконувати проект, що поставляється. Так чи ні?
 217. Ризик - це будь-яка несподівана подія, яка може вплинути на ваш проект - на краще чи на погане. Ризик може впливати на будь-що: на людей, процеси, технології та ресурси. Так чи ні?
 218. Хто відповідальний за якість на проекті?
 219. Який максимальний оптимальний розмір команди?
 220. На якій стадії розвитку команди вона найбільш ефективна?
 221. На якій стадії розвитку команди вона найменш ефективна?
 222. Чи правильно розташовані стадії конфлікту: 1) Emergencе 2) Escalation. 3) Stalemate 4) De-Escalation 5) Settlement/Resolution 6) Post-Conflict?
 223. У якій стратегії вирішення конфліктів ви обговорюєте це питання з усіма сторонами і погоджуєтесь на вирішення, враховуючи різні точки зору?
 224. У якій стратегії управління конфліктами ви приймаєте пропозиції з обох сторін і частково їх задовольняєте?
 225. Automation! Що таке автоматизація в тестуванні?
 226. Чи можливо автоматизувати всі тести на проекті?
 227. Яка основна ціль автоматизації?
 228. Для чого на вашу думку automation QA в основному використовує Selenium Webdriver?
 229. Яких автоматизованих тестів в системі повинно бути найбільше?
 230. Що таке ChromeDriver?
 231. Що таке селектори?
 232. За допомогою якого параметру можна оптимально визначити шлях до елементу в системі?
 233. Estimation! В якій з цих технік оцінки витрат часу і зусиль використовуються числа Фібоначчі?
 234. Як виглядає формула оцінки за технікою 3 point?
 235. Який з цих методів оцінки вважається найменш точним?

! Приходь та отримай всі відповіді на Практичному курсі тестування з працевлаштуванням.

copy_copy_copy_copy_copy_dyzajn_bez_nazvy.300x0.jpeg.pagespeed.ce.bsvFsiH2bu.jpg

Також переглядай QA співбесіда – легко! Від курсів до роботи | Small talk з випускниками

Курси та події

Публікації

Відео