Семінари та Практикуми «Техніки Дизайну Тестів»

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Програма:

День 1-ший
10 Грудня 2012
• Семінар «Огляд Технік Дизайну Тестів»
• Семінар «Застосування Технік Дизайну Тестів: розбиття на класи еквівалентності та аналіз граничних значень»
• Тести «Застосування Технік Дизайну Тестів: розбиття на класи еквівалентності та аналіз граничних значень»
• Практикум «Застосування Технік Дизайну Тестів: розбиття на класи еквівалентності та аналіз граничних значень»

День 2-гий
12 Грудня 2012
• Семінар «Застосування Техніки Дизайну Тестів: таблиця прийняття рішень»
• Тести «Застосування Техніки Дизайну Тестів: таблиця прийняття рішень»

День 3-тій
14 Грудня 2012
• Практикум «Застосування Техніки Дизайну Тестів: таблиця прийняття рішень»

День 4-тий
17 Грудня 2012
• Семінар «Застосування Техніки Дизайну Тестів: тестування станів та переходу між ними»
• Тести «Застосування Техніки Дизайну Тестів: тестування станів та переходу між ними»

День 5-тий
19 Грудня 2012
• Практикум «Застосування Техніки Дизайну Тестів: тестування станів та переходу між ними»

День 6-тий
21 Грудня 2012
• Семінар «Застосування Техніки Дизайну Тестів: тестування випадків використання»
• Тести «Застосування Техніки Дизайну Тестів: тестування випадків використання»
• Практикум «Застосування Техніки Дизайну Тестів: тестування випадків використання»

Програма курсу розбита на завершені логічні заняття, що дає можливіть вибрати одне чи декілька занять з курсу.

Час: 19:30 – 22:00год.