Курс "Web Automation"

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Курс "Web Automation"

ЗАВДАННЯ та МЕТА
Курс автоматизації тестування програмного забезпечення розроблений для навчання та підготовки спеціалістів без особливої попередньої підготовки, оскільки розрахований на вивчення технічних засобів скриптування та мови Java, починаючи з основ та до рівня достатнього для написання автоматизованих сценаріїв.

СТРУКТУРА КУРСУ
Весь курс орієнтований на швидке охоплення основ однієї з найпопулярніших та прогресуючих мов програмування – Java. Рівень вивчення мови вибирається таким, що є необхідним та водночас достатнім для автоматизації тестових сценаріїв.

Курс розрахований на 12 занять тривалістю 2,5 – 3 години кожне. Заняття проходитимуть двічі на тиждень і розраховані на інтенсивну самостійну роботу над домашніми завданнями і з додатковими навчальними ресурсами (книги, навчальні матеріали в Інтернеті).

СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ
Заняття орієнтовані в першу чергу на набуття практичних навичок, а також розуміння основних теоретичних понять. Кожне заняття супроводжуватиметься домашнім завданням, і починатиметься з аналізу викониних домашніх робіт.

Заняття 1: Запис першого автоматизованого теста (Record & PlayBack). Локатори.

Заняття 2: Введення в мову Джава (Java). Змінні. Цикли. Методи.

Заняття 3: Об’єктно-орієнтоване програмування. Maven. POM.xml

Заняття 4: Тести. TestNG framework, Annotations, Test Case, Test Suite.

Заняття 5: Об'єктно-орієнтоване програмування в тестуванні веб аплікацій. Selenium framework. Page Object pattern.

Заняття 6: Звіти. TestNG html report, ReportNG, Allure test report.

Заняття 7, Заняття 8: Створення особистого фреймворка, його логіки та структури.

Заняття 9: DSL (Domain Specific Language). Як писати тести, які легко читаються.

Заняття 10: Мульти-браузерність, мульти-поточність, мульти-платформенність.

Заняття 11: Автоматизація мобільних платформ. Appium framework (на прикладі Android).

Заняття 12: Огляд навчальних проектів. Перевірка рівня знань.

Заняття відбуватимуться два рази на тиждень, у Середу з 19:30 до 22:00 та у Суботу з 9:30 до 12:00

Кількість слухачів: 12

Ціна: 6500 грн
5900 грн. для випускників QAGroup

Курс завершується 8 квітня