Курс "SQL для Тест Інженерів"

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

ДЛЯ КОГО
Семінари та практикуми розраховані на учасників із різним рівнем знань та розумінням SQL та роботи Баз даних.

МЕТА
Основною метою є допомогти Тест Інженерам у роботі з СУБД та ознайомити з принципами побудови різної складності SQL запитів. Часто від Тест Інженерів вимагається перевірити певну функціональність програмного продукту повязану з Базою Даних. Для того, щоб провести більш глибокий аналіз фунціональності, на рівні Баз Даних, та більш змістовно виконати тестування, потрібно знати та розуміти принципи формування та організації даних у СУБД.
Курс включає теоретичний матеріал, що розкриває теми від створення найпростіших запитів SELECT і до вирішення вищорівневих задач рівня оптимізації баз даних. Також слухачі розглянуть та виконають велике число практичних завдань для застосування теоретичних знань на практиці.

ПРОГРАМА
Курс складається з семінарів та практикумів.

День 1-ший
Семінари:
• Моделі баз даних,
• Типи ключів у базах даних,
• Типи зв’язків у базах даних,
• Типи команд (групи операторів) SQL,
• Типи даних,
• Параметри баз даних,
• Індекси та обмеження.

День 2-гий
Семінари та Практикуми:
• Команди групи DDL,
• Команди DML: INSERT, UPDATE, DELETE and TRUNCATE,
• Вибірка даних: SELECT,
• Вбудовані функції,
• Групування по функціональності,
• Транзакції,
• Управління правами користувачів Бази Даних.

День 3-тій
Практикуми:
• Вибір та встановлення клієнта бази даних,
• Аналіз тестової бази базих, виду інформації та зв’язків між таблицями,
• Виконання практичних завдань.

День 4-тий
Семінари та Практикуми:
• Пошук, означення та виправлення помилок
• Тестування баз даних,
• Оптимізація запитів SQL,
• SQL ін’єкції.

РЕЗУЛЬТАТ
Початківці здобудуть знання та важливі навики роботи з базами даних з використанням SQL.
Досвідчені користувачі систематизують та покращать свої зання.

Реєстрація на сайті обовязкова.