Курс "Реляційні Бази Даних/SQL"

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Запрошуємо на курс: "Реляційні Бази Даних/SQL"

Графік занять: 2 рази в тиждень з 19:30 до 22:00 Вівторок та Четвер
Місце проведення: м.Львів,вул,Водогінна 2, оф.307/1
Вартість навчання: 5 400грн. Для студентів Quality Assurance Group - ціна 4 500 грн.

Для кого курс "Реляційні Бази Даних/SQL"?
Семінари та практикуми розраховані на учасників від початкового до середнього рівня знань та розумінням SQL та роботи Баз даних.
Можливе дистанційне навчання через Скайп.
Викладач курсу: Директор з якості Виробництва ПЗ, викладач курсу "Тестування ПЗ"
Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/Q7yWZa54qwgzaLI93

Щоб дізнатись ще більше деталей телефонуйте за номером: +38 (099) 376 65 05 або (098) 903 64 45

Програма курсу:

Семінари та практикуми розраховані на учасників від початкового до середнього рівня знань та розумінням SQL та роботи Баз даних.

Достаньо значна частина програмних подуктів, котрі розробляються та призначені для роботи з великим масивом даних вимагають не тривіальних, а іноді і достатньо скадних рішень для їх організації, доступу, управління та, в першу чергу, захисту. Саме таким інструментом, який би дозволяв це все реалізувати є База Даних. Проте, це поняття є достатньо обширним, та виходить за межі не тільки розробки програмного забезпечення та власне сфери ІТ. Частіше всього звертаються до визначення Систем Управління Базами Даних та їх класифікацій. Адміністратори поряд із архітекторами систем формують та створюють структуру самої бази даних для того, щоб, створений розробниками продукт, міг з нею працювати. Тест-Інженерам для того, щоб провести більш глибокий аналіз фунціональності та роботи аплікації, більш змістовно, чіткіше виконати тестування, потрібно знати та розуміти концепцію, принципи формування та організації даних у СУБД набагато більше, аніж на рівні звичайних користувачів.

Концепція

Програма вдосталь включає весь спектр завдань пов'язаних із роботою з базами даних, починаючи від основ та принципів створення, в тому числі адміністування та налаштування SQL сервера, до найрізноманітніших (прикладних) задач, котрі можуть ставитися по реалізації як самої бази даних, так і її експлуатації, і закінчуючи оптимізацією та тестуванням. Тому, курс розрахований надати не просто базові знання та бачення роботи програмних подуктів та їх взаємодію із СУБД, а повні та грунтовні знання. Окрім того, практичні роботи розроблені з тією метою, щоб кожен зміг використати отриману інформацію та лекційний матеріал для реалізації власних баз даних, їх правильну організацію, налаштування, управління та роботу із даними, оптимізацію та тестування.

Програма курсу "Реляційні Бази Даних/SQL":

День 1-ий

Моделі баз даних;
Типи ключів у базах даних;
Типи зв’язків у базах даних;
Типи команд (групи операторів) SQL;
Типи даних;
Параметри баз даних;
Індекси та обмеження.

День 2-ий

Вибір та встановлення клієнта бази даних;
Створення та наповнення Бази Даних;
Аналіз тестової бази базих, типів даних та обмежень встановлених для колонок, встановлення зв’язків між таблицями;
Команди групи DDL;
Команди DML: INSERT, UPDATE, DELETE, Базовий функціонал оператора SELECT (загальний огляд конструкції SELECT).

День 3-ій

Розширені можливості оператора SELECT;
Вивчення та використання умовної (WHERE) вибірки; агрегатних функцій (MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM); види об’єднання таблиць (INNER/OUTER(LEFT/RIGHT) JOIN, CROSS JOIN); HAVING, UNION, GROUP BY, DISTINCT, BETWEEN, IN; види та застосування підзапитів (SUB-QUERIES) із використанням IN, ANY (SOME), ALL, EXISTS; функції управління потоками (IF, NULLIF, IFNULL).

День 4, 5 та 6-ий

Вбудовані функції для різних типів даних;
Формування та розв’язування прикладних практичних задач на створеній тестовій базі даних по застосуванню оператора SELECT, що включає в себе близько 50-ти тестових завдань різної складності.

День 7-ий

Транзакції;
Розріз даних (Views);
Управління правами користувачів Бази Даниx.

День 8-ий

Практична робота із Транзакціями;
Написання та використання Views.

День 9-ий

Змінні;
Динамічні запити;
Збережені процедури (Stored Procedures), Тригера (Triggers);
Оператори розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE);
Цикли (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 10-тий

Використання змінних у вибірках;
Формування динамічних запитів;
Написання збереженех процедур (Stored Procedures) та Тригерів (Triggers);
Практичні завдання із операторами розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE) та циклами (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 11-тий

Майстер-клас: Пошук, означення та виправлення помилок;
Тестування баз даних;
Оптимізація запитів SQL;
SQL ін’єкції.

День 12-тий

Контрольна робота;
Аналіз практичної роботи.
Знову ж таки, всі тематики будуть тісно поєднані з їх практичним застосуванням та встановленням відмінностей між різними СУБД.

В програмі курсу передбачені ще теми:
XML
Віконна функція
СТЕ і темпові таблиці
Аналіз перформенсу, вибір оптимального плану виконання запиту
Поняття БІ і датаверхаусу
Логічний дизайн датаверхаусу
Пошук помилок в ССІС пекеджах

РЕЗУЛЬТАТ:

-Початківці здобудуть знання та важливі навики роботи з базами даних з використанням SQL.

-Досвідчені користувачі систематизують та покращать свої знання.