Курс "Реляційні Бази Даних / SQL"

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Реєстрація обов'язкова у формі:
https://goo.gl/forms/WyDt5Pbqhy4I8PQn1

Можливе дистанційне навчання через Скайп.

Для кого курс "Реляційні Бази Даних/SQL"

Семінари та практикуми розраховані на учасників від початкового до середнього рівня знань та розумінням SQL та роботи Баз даних.

Достаньо значна частина програмних подуктів, котрі розробляються та призначені для роботи з великим масивом даних вимагають не тривіальних, а іноді і достатньо скадних рішень для їх організації, доступу, управління та, в першу чергу, захисту. Саме таким інструментом, який би дозволяв це все реалізувати є База Даних. Проте, це поняття є достатньо обширним, та виходить за межі не тільки розробки програмного забезпечення та власне сфери ІТ. Частіше всього звертаються до визначення Систем Управління Базами Даних та їх класифікацій. Адміністратори поряд із архітекторами систем формують та створюють структуру самої бази даних для того, щоб, створений розробниками продукт, міг з нею працювати. Тест-Інженерам для того, щоб провести більш глибокий аналіз фунціональності та роботи аплікації, більш змістовно, чіткіше виконати тестування, потрібно знати та розуміти концепцію, принципи формування та організації даних у СУБД набагато більше, аніж на рівні звичайних користувачів.

Концепція

Програма вдосталь включає весь спектр завдань пов'язаних із роботою з базами даних, починаючи від основ та принципів створення, в тому числі адміністування та налаштування SQL сервера, до найрізноманітніших (прикладних) задач, котрі можуть ставитися по реалізації як самої бази даних, так і її експлуатації, і закінчуючи оптимізацією та тестуванням. Тому, курс розрахований надати не просто базові знання та бачення роботи програмних подуктів та їх взаємодію із СУБД, а повні та грунтовні знання. Окрім того, практичні роботи розроблені з тією метою, щоб кожен зміг використати отриману інформацію та лекційний матеріал для реалізації власних баз даних, їх правильну організацію, налаштування, управління та роботу із даними, оптимізацію та тестування.

Програму склав і курс вестиме Іван Нагірний (Директор з якості Виробництва ПЗ, викладач курсу "Основи Тестування ПЗ")

Семінари та практикуми розраховані на учасників від початкового до середнього рівня знань та розумінням SQL та роботи Баз даних.

Програма курсу "Реляційні Бази Даних/SQL":

День 1-ий

Моделі баз даних;
Типи ключів у базах даних;
Типи зв’язків у базах даних;
Типи команд (групи операторів) SQL;
Типи даних;
Параметри баз даних;
Індекси та обмеження.

День 2-ий

Вибір та встановлення клієнта бази даних;
Створення та наповнення Бази Даних;
Аналіз тестової бази базих, типів даних та обмежень встановлених для колонок, встановлення зв’язків між таблицями;
Команди групи DDL;
Команди DML: INSERT, UPDATE, DELETE, Базовий функціонал оператора SELECT (загальний огляд конструкції SELECT).

День 3-ій

Розширені можливості оператора SELECT;
Вивчення та використання умовної (WHERE) вибірки; агрегатних функцій (MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM); види об’єднання таблиць (INNER/OUTER(LEFT/RIGHT) JOIN, CROSS JOIN); HAVING, UNION, GROUP BY, DISTINCT, BETWEEN, IN; види та застосування підзапитів (SUB-QUERIES) із використанням IN, ANY (SOME), ALL, EXISTS; функції управління потоками (IF, NULLIF, IFNULL).

День 4, 5 та 6-ий

Вбудовані функції для різних типів даних;
Формування та розв’язування прикладних практичних задач на створеній тестовій базі даних по застосуванню оператора SELECT, що включає в себе близько 50-ти тестових завдань різної складності.

День 7-ий

Транзакції;
Розріз даних (Views);
Управління правами користувачів Бази Даниx.

День 8-ий

Практична робота із Транзакціями;
Написання та використання Views.

День 9-ий

Змінні;
Динамічні запити;
Збережені процедури (Stored Procedures), Тригера (Triggers);
Оператори розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE);
Цикли (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 10-тий

Використання змінних у вибірках;
Формування динамічних запитів;
Написання збереженех процедур (Stored Procedures) та Тригерів (Triggers);
Практичні завдання із операторами розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE) та циклами (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 11-тий

Майстер-клас: Пошук, означення та виправлення помилок;
Тестування баз даних;
Оптимізація запитів SQL;
SQL ін’єкції.

День 12-тий

Контрольна робота;
Аналіз практичної роботи.
Знову ж таки, всі тематики будуть тісно поєднані з їх практичним застосуванням та встановленням відмінностей між різними СУБД.

Початок занять: 4 травня

Заняття відбуватимуться у Вівторок (19:30 - 22:00) та Четвер (19:30 - 22:00) . Місце проведення: вул. Водогінна 2, оф. 213

Вартість: 5300 грн.

4300 грн. для випускників QAGroup

РЕЗУЛЬТАТ:

Початківці здобудуть знання та важливі навики роботи з базами даних з використанням SQL.

Досвідчені користувачі систематизують та покращать свої знання.

Реєстрація обов'язкова.