Курс "Реляційні Бази Даних / SQL"

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Курс "Реляційні Бази Даних / SQL"

ДЛЯ КОГО?

Семінари та практикуми розраховані на учасників від початкового до середнього рівня знань та розумінням SQL та роботи Баз даних.

МЕТА

Основною метою є допомогти ІТ спеціалістам у роботі з СУБД та ознайомити з принципами побудови різної складності SQL запитів. Часто, скажімо, від Тест-Інженерів вимагається перевірити певну функціональність програмного продукту пов'язану з Базою Даних. Для того, щоб провести більш глибокий аналіз фунціональності, на рівні Баз Даних, та більш змістовно виконати тестування, потрібно знати та розуміти принципи формувaання та організації даних у СУБД.

Курс включає теоретичний матеріал, що розкриває теми від створення найпростіших запитів SELECT і до вирішення вищорівневих задач рівня написання процедур та функцій баз даних. Слухачі виконають велике число практичних завдань по застосуванню теоретичних знань на практиці.

РЕЗУЛЬТАТ

Початківці здобудуть знання та важливі навики роботи з базами даних з використанням SQL.
Досвідчені користувачі систематизують та покращать свої зання.

ПРОГРАМА

Курс складається з семінарів та практикумів.

День 1-ий
• Моделі баз даних;
• Типи ключів у базах даних;
• Типи зв’язків у базах даних;
• Типи команд (групи операторів) SQL;
• Типи даних;
• Параметри баз даних;
• Індекси та обмеження.

День 2-ий
• Вибір та встановлення клієнта бази даних;
• Створення та наповнення Бази Даних;
• Аналіз тестової бази, типів даних та обмежень встановлених для колонок, встановлення зв’язків між таблицями;
• Команди групи DDL;
• Команди DML: INSERT, UPDATE, DELETE, Базовий функціонал оператора SELECT (загальний огляд конструкції SELECT).

День 3-ій
• Розширені можливості оператора SELECT;
• Вивчення та використання умовної (WHERE) вибірки; агрегатних функцій (MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM); види об’єднання таблиць (INNER/OUTER(LEFT/RIGHT) JOIN, CROSS JOIN, SELF JOIN); HAVING, UNION, GROUP BY, DISTINCT, BETWEEN, IN; види та застосування підзапитів (SUB-QUERIES) із використанням IN, ANY (SOME), ALL, EXISTS; функції управління потоками (IF, NULLIF, IFNULL).

День 4, 5 та 6-ий
• Вбудовані функції для різних типів даних;
• Формування та розв’язування прикладних практичних задач на створеній тестовій базі даних по застосуванню оператора SELECT, що включає в себе близько 50-ти тестових завдань різної складності.

День 7-ий
• Транзакції;
• Розріз даних (Views);
• Управління правами користувачів Бази Даниx

День 8-ий
• Практична робота із Транзакціями;
• Написання та використання Views

День 9-ий
• Змінні;
• Динамічні запити;
• Збережені процедури (Stored Procedures), Тригера (Triggers);
• Оператори розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE);
• Цикли (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 10-ий
• Використання змінних у вибірках;
• Формування динамічних запитів;
• Написання збережених процедур (Stored Procedures) та Тригерів (Triggers);
• Практичні завдання із операторами розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE) та циклами (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 11-тий
Майстер-клас:
• Пошук, означення та виправлення помилок;
• Тестування баз даних;
• Оптимізація запитів SQL;
• SQL ін’єкції.

День 12-тий
• Контрольна робота
• Аналіз практичної роботи

Заняття відбуватимуться у Вівторок (19:30 - 22:00) та Суботу (11:00 - 14:00) .
Місце проведення: вул. Водогінна 2, 213

Ціна: 200 у.о.
160 у.о. для для випускників QAGroup.

Курс завершується 26 листопада.