Курс "Реляційні Бази Даних, SQL"

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Курс "Реляційні Бази Даних, SQL"

ДЛЯ КОГО?

Семінари та практикуми розраховані на учасників від початкового до середнього рівня знань та розумінням SQL та роботи Баз даних.

МЕТА:

Основною метою є допомогти ІТ спеціалістам у роботі з СУБД та ознайомити з принципами побудови різної складності SQL запитів. Часто, скажімо, від Тест-Інженерів вимагається перевірити певну функціональність програмного продукту пов'язану з Базою Даних.

Для того, щоб провести більш глибокий аналіз фунціональності, на рівні Баз Даних, та більш змістовно виконати тестування, потрібно знати та розуміти принципи формувaння та організації даних у СУБД.

Курс включає теоретичний матеріал, що розкриває теми від створення найпростіших запитів SELECT і до вирішення вищорівневих задач рівня написання процедур та функцій баз даних. Слухачі виконають велику кількість практичних завдань по застосуванню теоретичних знань на практиці.

ПРОГРАМА:

Курс складається з семінарів та практикумів

День 1-ий
• Моделі баз даних;
• Типи ключів у базах даних;
• Типи зв’язків у базах даних;
• Типи команд (групи операторів) SQL;
• Типи даних;
• Параметри баз даних;
• Індекси та обмеження.

День 2-ий
• Вибір та встановлення клієнта бази даних;
• Створення та наповнення Бази Даних;
• Аналіз тестової бази базих, типів даних та обмежень встановлених для колонок, встановлення зв’язків між таблицями;
• Команди групи DDL;
• Команди DML: INSERT, UPDATE, DELETE, Базовий функціонал оператора SELECT (загальний огляд конструкції SELECT).

День 3-ій
• Розширені можливості оператора SELECT;
• Вивчення та використання умовної (WHERE) вибірки; агрегатних функцій (MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM); види об’єднання таблиць (INNER/OUTER(LEFT/RIGHT) JOIN, CROSS JOIN, SELF JOIN); HAVING, UNION, GROUP BY, DISTINCT, BETWEEN, IN; види та застосування підзапитів (SUB-QUERIES) із використанням IN, ANY (SOME), ALL, EXISTS; функції управління потоками (IF, NULLIF, IFNULL).

День 4, 5 та 6-ий
• Вбудовані функції для різних типів даних;
• Формування та розв’язування прикладних практичних задач на створеній тестовій базі даних по застосуванню оператора SELECT, що включає в себе близько 50-ти тестових завдань різної складності.

День 7-ий
• Транзакції;
• Розріз даних (Views);
• Управління правами користувачів Бази Даниx

День 8-ий
• Практична робота із Транзакціями;
• Написання та використання Views;

День 9-ий
• Змінні;
• Динамічні запити;
• Збережені процедури (Stored Procedures), Тригера (Triggers);
• Оператори розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE);
• Цикли (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 10-ий
• Використання змінних у вибірках;
• Формування динамічних запитів;
• Написання збереженех процедур (Stored Procedures) та Тригерів (Triggers);
• Практичні завдання із операторами розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE) та циклами (WHILE, REPEAT, LOOP).
День 11-тий
Майстер-клас:
• Пошук, означення та виправлення помилок;
• Тестування баз даних;
• Оптимізація запитів SQL;
• SQL ін’єкції.

День 12-тий
• Контрольна робота
• Аналіз практичної роботи

Курс триватиме з 4-того по 29 квітня 2016 року

Заняття відбуватимуться у Понеділок, Середу та П’ятницю з 19:30 до 22:00 год.
Місце проведення: вул. Водогінна 2, 307/1

Ціна: 120 у.о.

*100 у.о. для випускників курсу "Основи Тестування ПЗ" QA Group

РЕЗУЛЬТАТ:

Початківці здобудуть знання та важливі навики роботи з базами даних з використанням SQL.

Досвідчені користувачі систематизують та покращать свої знання.

Реєстрація:
http://goo.gl/forms/YRxEYcSXbt