Курс "Основи SQL для Тест Інженерів"

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

ДЛЯ КОГО
Семінари та практикуми розраховані на учасників із різним рівнем знань та розумінням SQL та роботи Баз даних.

МЕТА
Основною метою є допомогти Тест Інженерам у роботі з СУБД та ознайомити з принципами побудови різної складності SQL запитів. Часто від Тест Інженерів вимагається перевірити певну функціональність програмного продукту повязану з Базою Даних. Для того, щоб провести більш глибокий аналіз фунціональності, на рівні Баз Даних, та більш змістовно виконати тестування, потрібно знати та розуміти принципи формування та організації даних у СУБД.
Курс включає теоретичний матеріал, що розкриває теми від створення найпростіших запитів SELECT і до вирішення вищорівневих задач рівня оптимізації баз даних. Також слухачі розглянуть та виконають велике число практичних завдань для застосування теоретичних знань на практиці.

ПРОГРАМА
Курс складається з семінарів та практикумів.

К-СТЬ: 6 занять
ЧАС : 19:00 - 22:00

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: тел. (099) 376 65 05