Курс "Java Automation"

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Курс "Java Automation"

ЗАВДАННЯ та МЕТА

Курс автоматизації тестування програмного забезпечення розроблений для навчання та підготовки спеціалістів без особливої попередньої підготовки, оскільки розрахований на вивчення технічних засобів скриптування та мови Java, починаючи з основ та до рівня, що є достатнім для написання автоматизованих сценаріїв.

СТРУКТУРА КУРСУ

Весь курс побудований на швидке охоплення основ однієї із найбільш популярних та прогресивних мов програмування – Java. Рівень вивчення мови вибирається достатнім та необхідним для застосування в розробці автоматизованих сценаріїв для тестування.

Курс розрахований на місяць навчання. Заняття будуть проходити два рази на тиждень із розрахунком на інтенсивну роботу самостійно над домашніми завданнями.

СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ

Кожне заняття супроводжуватиметься домашнім завданням, а самі заняття починатимуться із аналізу виконаних домашніх робіт.

Заняття 1
Запис першого автоматизованого теста (Record & PlayBack). Локатори.

Заняття 2
Введення в мову Джава (Java). Змінні. Цикли. Методи.

Заняття 3
Об’єктно-орієнтоване програмування (Page Object). PageFactory.

Заняття 4
TestNg, Annotations, POM.xml. Test Suite. Test Case. Debugging.

Заняття 5
Звіти.Подання результату клиєнту.

Заняття 6
Створення особистого фреймворка, його логіки та структури.

Заняття 7
Code convention. Як писати ‘Структурований код’.

Заняття 8
Appium. Ознайомлення з фреймворком.

Заняття 9
Appium. Автоматизація мобільних платформ (на прикладі Android додатків).

Заняття 10
Appium. Перевірка рівня знань.

Автоматизація мобільних платформ (на прикладі Android додатків).

Заняття будуть проходити по наступному розкладу:

Четвер 19:30-22:00,
Субота 11:00 - 14:00

Ціна: 200 у.о*

*для випускників курсів QA Group 180 у.о