Курс "Автоматизація Тестування. Python" (Online+Offline)

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Курс "Автоматизація Тестування. Python" (Online+Offline)

Початок курсу: 20/02/19
Кількість занять:18
Графік занять: 3 рази в тиждень з 19:30 до 22:00 (Понеділок, Середа та П'ятниця)

Місце проведення: пл.Соборна 14, ТЦ "Роксолана"

Викладач курсу: Павло Мриглоцький, інженер Автоматизованого тестування з понад 10річним досвідом роботи в автоматизованому тестуванні пз.
Мови програмування, технології та засоби тестування:
Python, Java, C#, Scala, HTML, CSS, bash, cmd, PowerShell, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle SQL, Mongo DB, інші, Postman BDD, Postman Runner, Selenium Server, Selenium Grid, Selenium WebDriver
Сертифікати:
"SQL for Test Engineers"
"Test Automation (Java + JUnit/TextNG + Selenium2 WebDriver)"
"ISTQB Foundation Level Tester"
"A4Q Selenium Foundation Tester"

Програма курсу "Автоматизоване Тестування. Python"

Заняття 1:
Синтаксис
“Привіт Світе”. Функції вводу-виводу
Типи даних
Математичні оператори
Оператори (if, for, while)
Змінні.
Функції
Постулат: все є об’єктом

Заняття 2:
Декоратори
Вирази генератори списків
Вирази ітератори
Lambda - вирази
Практика

Заняття 3:
Функції генератори. Інструкція yield
Співпрограми
Замикання
Практика

Заняття 4:
Перетворення типів
Імплементація алгоритмів
Практичні завдання з функціонального програмування

Заняття 5:
Поняття класу та об’єкту
Структура класу. Методи __init__, __new__ i __str__
Інкапсуляція в Python
Декоратор @property

Заняття 6:
Успадкування класів
Абстрактні класи
Клас, як декоратор та декорування класів
Оператор import

Заняття 7:
PyUnit. Структура тесту
Методи assert
Керування тестами за допомогою декораторів

Заняття 8:
Віртуальне середовище Python: virtualenv
Модуль setuptools та автоматична інсталяція залежностей

Заняття 9:
PyTest. Поняття Fixture
Управління скоупом тестів, які мають налаштовувати fixtures
Teardowns

Заняття 10:
PyTest. Параметризація тестів
Data Providers
Варіанти структури тестів

Заняття 11:
PyTest. Налаштування тестів за допомогою conftest.py

Заняття 12:
Selenium WebDriver. Вступ і поняття драйвер
Локатори веб елементів: XPath, CSS, ID, tag name

Заняття 13:
XPath
CSS

Заняття 18:
Дії над веб-елементами
Очікування та таймаути

Заняття 15: Page Object
Заняття 16, 17, 18: Практикуємось у створення тестового фреймворку для веб проекту.

Вартість навчання: 14 000 грн.
Вартість навчання для випускників QAGroup: 12 600 грн.

Щоб дізнатись ще більше деталей телефонуйте за номером: +38 (099) 376 65 05 або (098) 903 64 45