Курс "Автоматизація Тестування. Python" (offline + online)

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Запрошуємо на Курс "Автоматизація Тестування. Python"

Якщо Ви бажаєте досягти більш високих рівнів у кар’єрі, зокрема згодом рівня Senior QA Automation — наш курс зможе суттєво допомогти! На курсі студенти вивчатимуть мову програмування Python з основ до рівня достатнього для написання автоматизованих сценаріїв самостійно
______________________________________________________
Викладач курсу: Павло Мриглоцький, інженер Автоматизованого тестування з понад 10 річним досвідом роботи в автоматизованому тестуванні пз.
Мови програмування, технології та засоби тестування:
Python, Java, C#, Scala, HTML, CSS, bash, cmd, PowerShell, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle SQL, Mongo DB, інші, Postman BDD, Postman Runner, Selenium Server, Selenium Grid, Selenium WebDriver
Сертифікати:
"SQL for Test Engineers"
"Test Automation (Java + JUnit/TextNG + Selenium2 WebDriver)"
"ISTQB Foundation Level Tester"
"A4Q Selenium Foundation Tester"
______________________________________________________
Програма курсу:
Заняття №1
Синтаксис
“Привіт Світе”. Функції вводу-виводу
Типи даних
Математичні оператори
Оператори управління
Функції
Постулат: все є об’єктом

Заняття №2
Декоратори
Вирази генератори списків (comprehensive lists)
Вирази генератори
Lambda - вирази
Рекурсія

Заняття №3
Функції генератори
Співпрограми
Замикання

Занятя №4
Дії над колекціями: filter()
Дії над колекціями: reduce()
Перетворення типів
Дещо про імплементацію алгоритмів

Заняття №5
Поняття класу та об’єкту
Структура класу
Інкапсуляція в Python
Декоратор @property
Іменовані кортежі (named tuple)

Заняття №6
Успадкування класів
Абстрактні класи
Клас, як декоратор та декорування класів
Оператор import
Перерахунки (Enum)

Заняття №7
Винятки (exceptions)
Віртуальне середовище Python: virtualenv
Модуль setuptools та автоматична інсталяція залежностей

Заняття №8
PyUnit. Структура тесту
Методи assert
Керування тестами за допомогою декораторів

Заняття №9
PyTest. Поняття Fixture
Управління fixtures
Teardowns

Заняття №10
PyTest. Параметризація тестів
Data Providers
Варіанти структури тестів

Заняття №11-12
PyTest. Налаштування тестів за допомогою conftest.py
Test Automation Architecture
Logging & Reporting
______________________________________________________
Що отримує студент по завершенню курсу?

  • Знання популярної мови програмування
  • Знання популярної бібліотеки тестування
  • Власноруч написаний тестовий фреймворк, у репозиторії

______________________________________________________
Проходження курсу можливе в Online та Offline режимі

Наявність ноутбуку обов'язкова!

При закінченню Ви отримаєте сертифікат про проходження курсу!