Курс "Автоматизація Тестування Програмного Забезпечення"

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Курс "Автоматизації тестування програмного забезпечення" розроблений для навчання та підготовки спеціалістів без особливої попередньої підготовки, оскільки розрахований на вивчення технічних засобів скриптування та мови Java починаючи з основ та до рівня, що є достатнім для написання автоматизованих сценаріїв.

Заняття 1
Тема: Що таке авоматизація і для яких цілей вона призначена? На які проекти варто впроваджувати таке тестування? Типи автоматизації Vs типи тестування.

Заняття 2
Запис першого теста (Record & PlayBack). Локатори. Типи фреймворків (JUnit & TestNG). Що таке JUnit?

Заняття 3
Введення в Джаву (Java). Змінні. Цикли. Методи.
Все що потрібно для того, щоб використовувати одну із провідних мов програмування для цілей тестування.

Заняття 4
Об’єктно-орієнтоване програмування (Page Object).
PageFactory – що це та для яких потреб необхідне? Custom Methods. Framework. Asserts.

Заняття 5
Test Suite. Test Case. Debugging.

Заняття 6
TestNg, Annotations, POM.xml і його редагування.

Заняття 7
Звіти (Ant репорт, TestNG Репорт, xslt Репорт). ANT PDF Репорт.
Засоби роботи з графічним інтерфейсом та Win32 додатками - Sikuli & AutoIt.

Заняття 8
Robotium. AndroidDriver. Автоматизація мобільних платформ (на прикладі Android додатків).

Курс розрахований на місяць навчання. Заняття будуть проходити два рази на тиждень із розрахунком на інтенсивну роботу самостійно над домашніми завданнями.