Workshop: Load and Stress Testing. JMeter (2.0)

Спікер(-и) події
Додати у Google Calendar
Опис події

Запрошуємо на Workshop: Load and Stress Testing. JMeter.

ДЛЯ КОГО
кожен тест інженер (QA Engineer) повинен володіти знаннями та навичками проведення найпопулярніших видів тестування.

ДЛЯ ЧОГО
технічний прогрес вимагає нових знань та навичок.
З розвитком інтернет ринку Тестування Продуктивності (Performance Testing) стає видом тестування, який необхідно проводити на кожному проекті.
Кожен Тест Інженер повинен добре розуміти цілі та завдання навантажувального тестування та тестування стресостійкості. Навички роботи з JMeter додають значний ПЛЮС в професійну карму кожного спеціаліста.

ВСТУП
Навантажувальне тестування (Load Testing) — тип тестування продуктивності для вимірювання поведінки аплікації при очікуваному навантаженні.
Стресове тестування (Stress testing) — оцінювання аплікаційної поведінки під навантаженням, яке перевищує умови порогового або максимального навантаження.
____________________________________________________
ПЛАН ВОРКШОПУ

1) Про тестування продуктивності, зокрема про Load and Stress Testing
2) HTTP методи
3) Огляд JMeter та його можливостей
4) Створення сценарію
5) Проведення Load and Stress Testing
6) Отримання та аналіз результатів
7) Відповіді на запитання
____________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТ: отримаєте знання та навички проведення Load and Stress Testing з JMeter.
____________________________________________________
Спікер події:
РОМАН КУГЕНЄВ
- 4 роки досвіду Wholesale Manager,
- випускник Quality Assurance Group,
- викладач Quality Assurance Group,
- QA Engineer в QArtrock.
Наявність ноутбуку обов'язкова!